03. mars 2014

I dag har jeg gått gjennom bigarden og sjekket forsituasjonen. Som ventet etter den varme vinteren var det meste av foret spist opp og flere bifolk viste tegn til sult. Jeg var i tvil om det var lurt å fore med flytende for så tidlig, men jeg tok sjangsen på det og det var ikke lenge før det kom skikkelig summing fra kubene, så de tok foret begjærlig. Snarest mulig vil jeg gi tilskudd av proteinfor, da jeg venter at ynglingen kommer godt igang etterhvert.

08. mars 2014

Byttet bunnbrett og foret med proteintilskudd. Plast over proteindeigen med et lite hull for adgang til flytende for over. Sjekket for naturlig nedfall, men ingen Varromidd var å se. 

Jeg er likevel overbevist om at midden finnes i Hordaland, selv om det ikke er meldt om nye tilfeller ut over det som ble oppdaget i et par kuber i Åsane i fjor. Dvs. at midden kanskje kom i disse kubene i 2012. Midden flyr som kjent ikke. Kubene hadde ikke vært flyttet. Midden må derfor sannsynligvis ha "vandret" over flere bigårder. All ære til den birøkteren som gav beskjed og sendte inn prøver da han oppdaget dette. Det gjør litt vondt å tenke på at her kan være birøktere som ikke har oppdaget eller ikke vil opplyse om funn av midden i sin bigård. Jeg handler som om midden skulle være her, og behandler med BeeVital Hive Clean, et rent naturprodukt som vi er eneimportør av. Produktet kan også benyttes av de som dyrker økologisk. Det ikke bare fjerner midden, men gjør også at biene blir mer vitale og renser og samler bedre. I tillegg forhandler vi gode produkt mot både kalkyngel og Nosema.

26. april 2014

Kjørt biene til Hardanger. Fruktblomstringa ser ut til å være ekstra tidlig i år. Amerikanske undersøkelser viser at pollineringsverdien utgjør 140 ganger mer for bonden enn det birøkteren tar ut i honning og andre bieprodukter. Uansett er pollinering nødvendig for fruktbonden og behovet for pollineringsbier i Hardanger er anslått til ca. 700 kuber, så her er plass til mange flere.

10. mai 2014

Startet produksjon av dronninger. Buret Q nr. 3 i NC-ramma. Dagen kalles dag 0.

14. mai 2014

Buret ut Q 3 og sjekket cellekoppene for forede larver. Her var rikelig og larvene ble fordelt i skattekassene, opptil 10 i hver kasse. Larvene var lite foret, så de kunne ha stått en halv dag lenger i NC-rsamma, men jeg skal også tilbake til Hellesøy i kveld, så vi får håpe det blir OK likevel. Larvene skal i dag være en dag gamle dersom dronninga startet å legge egg straks, hvilket hun forutsettes å gjøre når bifolket er i vekstmodus. Her mener jeg å ha registrert at ei erfaren dronning starter egglegginga straks, men ei ungdronning kan nøle litt, et halvt døgn eller så. Dette ser vi på dag 4, hvor enkelt egg ikke er klekket når vi har med ei ungdronning å gjøre.

15. mai 2014

Dronningcellene forsegles etter 8 døgn, og de tåler håndtering godt i et par dager, mens de er strekklarver, og kan godt gies til avlegger nå. Etter at forpuppingen har begyndt og frem til siste dag før kryping, må cella være i ro. Derfor er det sikrest å se til cellene dag 15, da dag 14 kan være for tidlig. Cellene kan evt. fordeles til avleggere nå, en i hver. Cellene kan altså fordeles til avleggere dag 8-9 eller dag 15. Jeg lager toppavleggere, 2 over et normalt bifolk og her kan det gå i alt 3 dronninger dersom begge de nye blir paret. Hvis bare en blir paret, fjernes skilleveggen.

Er det celler som ennå ikke er helt forseglet, lar jeg disse stå igjen i skattekassen. Med gitter under og droneventil opp kan her bli parede dronninger og 2-dronningskuber. 

Dronningene skal krype dag 16, dvs. 26. mai, og etter 5 døgn er dronninga kjønnsmoden, dvs. 31. mai, men av og til skjer dette tidligere. Dersom her ikke er egg eller yngel 10. juni blir dronninga kverket og biene i avleggeren slått sammen med andre, evt. v/fjerning av deleveggen i toppavleggeren.

8. juni 2014

En del av dronningene har begynt eggleggingen i toppavleggerne. Ca. 80 % av dronningene er blitt paret og har overlevd farene ved paringsutfluktene. Enda så tidlig jeg startet med formering i år, ser vi at sesongen er kort. Er vi heldige, kommer de seg opp i noenlunde styrke til lyngtrekket starter, men da må vær og trekk, samt genetikk og annet klaffe. Det er først neste år vi kan vente utbytte fra de nye avleggerne. Hadde vi hatt dronninger ferdig paret tidlig i mai (import), ville vi hatt bier i samledyktig styrke i løpet av juli. Etter alder på yngel å dømme med noen allerede forseglet har noen få dronninger begyndt egglegginga 29. mai, dvs. 19 dager ett bestifting på NC-ramma, men de fleste 2-3 dager senere. Det er en vanlig oppfatning at tidlig parete dronninger ikke blir de beste. Jeg tror dette må bero på dronetilgangen, ikke på dronningene.

10. juli 2014

Det har vært en fantastisk utvikling i år og det skal bli spennende å se hvordan lyngen blir. Kan det bli for tørt? Det er uvanlig mange bier som trenger mat på denne tid.