Vi produserer produksjonsdronninger til eget bruk og for salg, etter metode tilpasset vår drift. Bruksdronningene er døtre av innkjøpte reinpara dronninger. 

Dronningen bures i NC-ramme og vi flytter sellekoppene med 110 startforede larver over i ramme for oppfostring og plasserer disse i forberedte skattekasser, der sellene trekkes ut og forsegles, om alt går som det skal. 

De forseglede sellene flyttes over i andre 5-delte skattekasser med en selle i hver avdeling, der dronninga kryper og pares og begynner egglegging. De første dagene i juni har vi som regel dronninger i egglegging fra 1. serie.  

De parede dronningene med påsittende bier flyttes over i 2-dronningkuber og utvikler seg videre der, og innvintres som sterke 2-dronningsamfunn. 

Se bildeserie nedenfor.