Våre kraftige kubekrakk er enkle å sette opp og de kan også benyttes i kombinasjon med kran. Kanskje de mest robuste på markedet.