Herunder finner du diverse artikler om bier og biprodukter, forfattet av oss eller lånt fra faglitteretur. Vi forsøker å fokusere på emner som gir innsikt i birøkten generelt og tar opp tema som vi mener kan være nyttig for de som måtte være spesielt interesserte.

Vi er opptatt av birøkt og de nyttige produktene biene lager. Egentlig er det slik at både honningen, voksen, biene og yngelen kan spises og alt gir helsemessige gevinster. Vi vil i tiden fremover forsøke å presentere og forklare de helsemessige gevinstene for hvert enkelt produkt, og også gi oppskrifter på hvordan du kan lage disse selv fra din egen bigård.

Vi ber deg være litt tålmodig med oss om du ikke finner det du ønsker i dag, men om du jevnlig kommer tilbake til siden vår, tror vi du skal bli fornøyd etterhvert med det du vil finne. Når det gjelder produkt som kan konsumeres, presenterer vi ikke noe uten at vi også har pålitelige fakta og dokumentasjon for både innhold, bruk og virkninger.

Vi ønsker deg god lesning!